Banak va Goonagoon

بنک و گوناگون

عکسهایی از شهر ساحلی بنک

عکس شماره 1 : چاه آب شیرین  ( بنک )

 

عکس شماره 2 : بنگر دولی - شیخ حسین ( امام زاده شاه حسین (ع ) در پائین ومنتهی الیه پوز شمالی پر  ( شهر ساحلی  بنک )

 

عکس شماره 3 : دبیرستان دکتر حسابی - (شهر ساحلی بنک )

 

عکس شماره 4 : درخت کنار منسوب به شیخ عبدالله - در غرب باغ نو  ( بنک )

 

عکس شماره 5 :پر شیخ حسن حدود 4 کیلومتر شمال به جنوب در امتداد است آرامگاه امام زاده شاه حسین (ع) بر فرازآن قرار دارد  ( شهر ساحلی بنک )

 

 عکس شماره 6 :  آرامگاه امام زاده شاه حسین (ع) بر فراز پوز شمالی پر قرار دارد . است . 

عکس شماره 7 : سنگ قدیمی آسیاب 1 ( شهر ساحلی بنک )

 

عکس شماره 8 : سنگ قدیمی آسیاب 2 ( شهر ساحلی بنک )

 

عکس شماره 9 : پارک ساحلی 1  ( شهر ساحلی بنک)

 

عکس شماره 10 : پارک ساحلی 2  ( شهر ساحلی بنک )

 

+ نوشته شده در  شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 0:16  توسط علی فرزانه  | 

از الهی نامه های خواجه عبدالله انصاری

            از الهی نامه های خواجه عبدالله انصاری

                                                ************

الهی : آنرا که خواهی اب در جویش روانست وآنرا که نخواهی چه درمانست .

الهی : روزگاری ترا می جستم  خود را می یافتم اکنون خود را می جویم ترا می یابم

الهی : همه نادانیم وهمه ناتوانیم اگر بخواهی در آرزوی آنیم واگر برانی مطیع فرمانیم

الهی : اگر مجرمم مسلمانم واگر گنه کارم پشیمانم اگر عقاب خواهی مطیع فرمانم واگر ر حمت فرمائی مستحق آنم

الهی : گدای تو بکار خود شادان است هرکه گدای تو شد در دو عالم سلطان است

الهی:  به غم محبت تو شادیم وبه عمارت معرفت تو آبادیم درد محبت تو بلاست وبلا از دوست عطاست واز عطا نالیدن خطاست .

الهی : تا بتو آشنا شدم از خلق جدا شدم ودر دو جهان شیدا شدم نهان بودم پیدا شدم .

+ نوشته شده در  جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ساعت 2:32  توسط علی فرزانه  | 

دشت شقایق! : دکتر رحیم نژاد سلیم

دشت شقایق! (دکتررحیم نژاد سلیم )

مستی دویده  گرم برگهای باغها

                             افروخته شکوفه بهر سو چراغ ها

در نشاه خفته مست همه کوهسار ودشت

                              خوش جلوه داده گام بهاران براغ ها

نقش شفق در آینه ی  برکه ی افق

                          همچون شعاع گل وش می در ا یاغ ها 

مرغان نغمه گر ، چه نواها فکنده اند

                              دردشت وکوه ، جای بد آوا کلاغ ها

در روی آبهای درخشان موج خیز

                                   گرم شنا وشادی وعشقند ماغ ها

در عطر غوطه ور شده باد شکوفه بار

                                گل ریزد وشکوفه ، نوازد دماغ ها

در روی سبزه ، دوست نشسته کنار دوست

                             گل گفته  گل شنیده  شکسته  جناغ ها

دانی بهشت گم شده اهل دل کجاست ؟

                              آنجا که یار گیرد از عاشق سراغ ها

قلبم بسان دشت شقایق پر اتش است

                              در آن شکفته از غم عشق تو داغ ها

از خنده ی بهار کسی مست می شود

                            کز دست قلب سوخته دارد فراغ ها

                                            (( رحیم نژاد سلیم ))

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 1:50  توسط علی فرزانه  | 

اسیر ...!

اسیر ...!

اسیر ، اوست که در قید هوی وهوس باشد ،

اسیر،  کسی است که دنیارا به فروشد .

اسیر ، کسی است که سلاح جنگ  

با شیطان را از دست بدهد .

اسیر ، آن است که در زندان مادیات گرفتار گردد .

اسیر ، در اسارت نفس اماره است .

اسیر ، پیرو شهوات وامیال پست است .

اسیر ، به زور روی می آورد ،

وروح را در قید آنچه نپاید گرفتار می کند .

+ نوشته شده در  شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 0:5  توسط علی فرزانه  | 

آشنای بیگانه ! صائب تبریزی

آشنای بیگانه ! صائب تبریزی

دستی که شد بگردش پیمانه اشنا

                        دیگر نشد بسبحه صد دانه اشنا

میزان عدل ، میل بیکسو نمی کند

                         عارف بود بکعبه  وبتخانه اشنا

بر نقطه دل است چو پرگار سیر من

                          این مرغ قانع است بیکدانه اشنا

شد نفسش بد گهر زمدارا گزنده تر

                        زاحسان نمی شود سگ دیوانه آشنا

نفسی کی درست نشیند که چون نگین

                          باشد در این بساط بیک خانه آشنا  

هرجاکه شراب هست غم آشنا مخور  

                           بیگانه می شود به دو پیمانه آشنا  

زان لب همین نظاره خشکی است رزق من  

                                  باشد بخیل تا به در خانه اشنا  

امروز داغ لاله رخان نیست چشم من  

                                با آتش است کشتی پروانه آشنا  

بی درد سر به کعبه مقصود می رسد  

                            هر سر که شد به صندل بتخانه آشنا  

پرهیز نیست اهل خرابات را زهم  

                                 دست سبوست با لب پیمانه آشنا  

نقش کسی درست نشیند که چون نگین  

                                باشد در این بساط به یک خانه آشنا

(صائب ) زآشنائی عالم کناره کرد   

                                  هرکس که شد بمعنی بیگانه آشنا

                          

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ساعت 1:15  توسط علی فرزانه  | 

مصدق ، نابغه زمان ما

مصدق ، نابغه زمان ما

اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم  وبیگانگان برما مسلط باشند ورشته بر گردن ما بگذارند ومارا بهر سو که می خواهند بکشند ، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد . ومسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی وخدماتی که به فرهنگ وتمدن جهان کرده است ، هرگز زیر بار این ننگ نمی رود . ( از خطابه بیستم تیر ماه 1330 – مجلس شورای ملی )

دکتر مصدق والی فارس :

دکتر محمد مصدق در کابینه مشیر الدوله بوزارت دادگستری منصوب شد ولی در باز گشت به ایران از راه بوشهر بدرخواست اهالی فارس از مشیر الدوله که بر اثر مبارزات مردم علیه قرار داد بعنوان یک رئیس الوزرای ملی تشکیل کابیه داده بود ، به فرمانفرمائی ایالت فارس منصوب شد وتا کودتای سوم حوت ( اسفند ) 1299 در این سمت باقی ماند وبا خدمات خود در استقرار امنیت وجلو گیری از باج گیری متنفذین ، محبوب اهالی شیراز وشهرستانها شد ودر این مدت همیشه با سه هزار وپانصد تن قوای پلیس استعماری جنوب که در اختیارانگلیسها بود کشمکش داشت .

مبارزه با پلیس جنوب :

این پلیس بصورت یک قوای نطامی متشکل بفرماندهی افسران انگلیسی از آثار قرار داد ننگین 1919 بود که بصورت تحمیلی عمل می کرد ومصدق متنهای کوشش خود را در عدم شناسائی واسترداد هرگونه آثار رسمیت که گذشتگان  بدان داده بودند ، نمود . متآسفانه یکی از اقدامات حکومتی که پس از کودتای سوم اسفند 1299 در تهران تشکیل گردید ، برسمیت شناختن این پلیس  واحضار یک ستون از قوای آن با توپخانه به تهران بود ، در صورتیکه تا آن زمان حکام حاضر به مکاتبه رسمی با پلیس جنوب نبودند وشخص سلطان احمد شاه حاضر به پذیرش ژنرال کاکس فرمانده این قوا در سلام رسمی نوروز نشده بود .

مصدق کودتای سوم اسفند را نپذیرفت :

مصدق کی بود که در برابر کودتا مقاومت می کرد وآنرا نپذیرفت . متآسفانه  تلاشهایش برای انصراف احمد شاه  از رویه منفی واقدام به مبارزه مثبت علیه کودتا وجلب نظر سایر حکام در این راه بجائی نرسید .

حمایت وپشتیبانی مردم فارس از مصدق .

بدین ترتیب بود که پس از کودتا وبی خبری از تهران تلگرافی بامضای احمد شاه به مصدق والی فارس رسید که حاکی از انتصاب سید ضیاء الدین طباطبائی مدیر روزنامه رعد ( یکی از جراید وابسته به سیاست انگلستان ) به مقام ریاست وزرای مصدق   تصمیم گرفت به این سیاست تسلیم نشود وزمینه را برای مقاومت در تمام سطوح آماده کند . بنا بر این باارسال تلگرافی به احمد شاه  خواست وی را ازافکار مردم فارس واقف کند ومتوجه کند که هرگونه مقاومتی از جانب او با پشتیبان مردم توآم خواهد بود . با فاصله پس از این تلگراف بیانیه رئیس دولت ( سید ضیاء الدین ) ورئیس کل قوا ( رضا خان ) بشیراز رسید ومردم بیشتر بعدم صداقت گفته های سید پی بردند وعموم اهالی شهر بر علیه حکومت کودتا وبه پشتیبانی از سیاستهای مردمی دکتر مصدق علم مخالفت بر داشتند .

مصدق زیر بار نرفت :

با وجودکلیه  تهدیهای سید ضیاء ، مصدق زیر بار نرفت وبه هیچ یک از تلگراف های وی جواب نداد وچون جوابی به تلگراف اول مصدق از احمد شاه نرسید و در شرایطی که قوای انگلستان بصورت ایادی نامرئی پلیس جنوب همه جا سلطه داشتند ودر دورانی که نه حزبی وجود داشت که بتواند مردم را بسیج کند ونه تشکیلات سیاسی دیگری در دسترس بود که نیروی مردم را متشکل نموده  در مقابل توطئه های  استعمارآرایش دهد . تنها راهی که برای پیشرفت نظرات خود وبر داشتن قدم اول بنظر مصدق می رسید ، آن بود که استعفا دهد

مآخذ و منبع :  روزنامه پارس نقل از کتاب زندگی ومبارزات دکتر مصدق ، نوشته : دکتر هدایت الله متین دفتری

+ نوشته شده در  شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۳ساعت 4:28  توسط علی فرزانه  | 

سلام بر انقلاب ودرود بر مردم انقلابی ایران اسلامی

سلام بر انقلاب ودرود بر مردم انقلابی ایران اسلامی

سلام بر مردم پاک سرشت ایران اسلامی ، رحمت خدا بروح مطهر شهدای راه آزادی ، سلام بر مردم دلاور همه شهرهای ایران که نامشان در تاریخ انقلاب زندگی ساز ایران ومردم این سرزمین جاودان به ثبت رسیده است .

هموطنان بزرگ وعزیز وبا ایمان وشهامت طلوع سی وششمین خورشید دل افروز انقلاب اسلامی را به شما وهمه مردم ایران تبریک وتهنیت عرض نموده ،  انقلابی که با خون هزاران شهید ازجان گذشته وگلگون کفن آبیاری شده ، نه تنها چهره اجتماعی ایران بلکه می رود تا سراسر منطقه خاورمیانه را روشن وتابناک نماید . با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همه کتاّب وتاریخ نگاران  نه تنهابعنوان یک معجزه بزرگ  بلکه معجزه عظیم قرن بیستم یاد کردند زیرا انقلاب ایران وسعت وعظمتش انقلابات دیگر عالم را تحت الشعاع قرار داد . میان درسهائی که انقلاب اسلامی ایران به بشریت داد ، این درس مقدس سر آمد همه بود . دشمنان داخلی وخارجی همه توان خودرا از بدو انقلاب تاکنون بکار گرفته که خدشه ای به آن وارد کنند ! غافل از آن که ، بیاری خداوند بزرگ هیچ نیروئی قادر  بسرکوبی دین ومذهب وایمان وتقوی نیست . هم اکنون انقلاب ایران  با عزمی راسخ  زیر سایه درخت تنومند اسلام  وارشاد وهدایت داهیانه رهبر فرزانه آن حضرت آیت الله العظمی خامنه ای جامه عمل پوشیده است . درخت تناور وسایه گستر انقلاب مقدس ایران  در سرزمینی رشد کرده است که در آن هیچگونه جای پائی برای نفوذ سیاستهای داخلی وخارجی وقدر ت ستمکارانه  وجود ندارد ، زیراکه  در انقلاب اسلامی ایران همه طبقات اجتماعی از کوچک وبزرگ ، زن ومرد ، پیر وجوان ، کارگر وکارفرما ، عالم وعامی در آن شرکت داشته ودارند . بدین وسیله  ضمن عرض  تبریک آغاز  سی وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از خدای بزرگ می خواهم که در پرتو عنایات خویش وارشاد زعیم عالیقدر ایران  بزودی اجحاف ، خیانت  واختلاس وحق کشی وتبعیض از سرزمین ایران اسلامی که خاک پاکان واولیای حق بوده ، رخت بر بندد . آمین یارب العالمین . دوحه -  22 بهمن 93 ع – ف  

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۳ساعت 2:29  توسط علی فرزانه  | 

سخنان آموزنده

پیامبر اکرم ( ص ) می فرماید :

حکمت گم شده مؤمن است از هرکه بشنود ، فراگیرد ، واهمیت ندهد که از کجا آمده است .

سخنان آموزنده :

سه چیز آدمی را بیچاره کند : اول دشمنی خویشاوندان ، دوم رشک همسران ورقیبان ، سوم میل وخواست امیران .

دو چیز را هرگزفراموش نباید کرد :

اول خدای تعالی ، دوم مرگ که همواره با انسان نزدیک است .

دو چیز را باید فراموش کرد :

اول نکوئی نمودن با مردم ، دوم بدی دیدن از ناکسان .

اگر آدمی را چهار صفت باشد در زندگی کامیاب خواهد بود :

اول راست گوئی ، دوم پایداری در محبت ودوستی ،  سوم پاکدامنی – چهارم نان حلال از پیشه خود  بدست آوردن .

·       کامرانی وعیش بی شمار موجب قساوت دل گردد .

·       هرکه بیشتر داد ودهش کند ، در روزگار فرمانروا گردد .

·       هرچه در راستی ودرستی پای نهند مشکلات بهتر از بیش رود

·       سختی وصعوبت دنیا در چهار چیز است – اول بینوائی وفقر در شیخوخیت وپیری – دوم بیماری صعب در غربت – سوم قرض زیاد در وقت تنگدستی .

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 0:37  توسط علی فرزانه  | 

یاد باد ! از: شاد روان مهدی سهیلی

یاد باد !  از: شاد روان مهدی سهیلی

شادروان مهدی سهیلی ، در هفتم تیر ماه سال 1303 در تهران متولد شد نیای مادرش اصفهانی ونیای پدرش تهرانی بود در 1957م چند اثر از وی در مسکو به چاپ رساندند  اوسالها در رادیو ایران برنامه اجراکرد ، در زمینه نمایش نامه نویسی فعالیت داشته است وی در مرداد 1366 در سن 63 سالگی درگذشت . روحش شاد وروانش یاد باد . شعر زیرین که از نظر شما می گذرد  تحت عنوان یاد باد ! آن مرحوم در فروردین ماه  1365 سروده است .

یاد باد!

زندگی با مهربانان یاد باد!

خلوت آرام جانان یاد باد !

بوسه مادر ، ((گل آهنگ پدر ))

مهربانی های آنان یاد باد !

خانه ، باغی بود وما گلهای باغ

دست گرم باغبانان یاد باد!

ای دریغا! قدرشان نشناختیم

رحمت آن مهربانان یاد باد!

کودکان کوچه ما در خروش

یاد آن شیرین زبانان یاد باد!

در شب خلوت میان کوچه ها –

نغمه آواز خوانان یاد باد!

نکته شیرین شنیدن روز وشب –

از لب شیرین دهانان یاد باد!

نغمه خوانی های سرشار از نشاط

همصدا با نوجوانان یاد باد!

گرچه ما اکنون سپر انداختیم

غمزه ابرو کمانان یاد باد!

فروردین 1365 برگرفته از مجموعه شعر ( بوی بهار میدهد )

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 1:5  توسط علی فرزانه  | 

عکسهایی از بنک

عکسهایی از بنک 

عکس شماره 1 : مسجد و آرامگاه شهدای گمنام - بنک

 

عکس شماره 2 :  آرامگاه و پر شاه حسین(ع) (شیخ حسین) - بنک

 - 

عکس شماره 3 :  آرامگاه شاه حسین (ع) بر فراز کوه - بنک

 

عکس شماره 4 :  یکی از مزارع - بنک

 

عکس شماره 5 : چاه قدیمی آب شیرین بنک - بنک

 

عکس شماره 6 : مرحوم محمد راشدی کدخدای بنک و عده ای از دوستان در جوار بنگرها - بنک

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ساعت 1:41  توسط علی فرزانه  | 

مطالب قدیمی‌تر