Banak va Goonagoon

بنک و گوناگون

کنگان وآلودگی محیط زیست ...

کنگان وآلودگی محیط زیست ...

مردم شهرستان کنگان قبل از حضور شرکتهای نفت وگازواستخراج این مواد ونصب برج های کذائی سر به فلک کشیده شعله های آتش ودود ،  بابرخورداری از هوای آزاد وپاک کوهستان ودریای نیلگون خلیج فارس واستفاده از چشمه وآب معدنی زلال ولرم  و روان آن  آرامش روح وروان داشتند وعاری از بیماری هائی که هم اکنون دامن اهالی سخت وسفت گرفته بودند ، قبل از حضورشرکتهای تجاری اقتصادی واستخراج نفت وگاز خبری از آلودگی هوای محل و محیط زیست وزندگی مردم نبود آسمان لاجوردی صاف وشفاف ، تماشائی وچشم اندازبود  ، فضای زیبا وروحبخش منطقه زبان زد خاص وعام بود کوه ودشت وصحرا وساحل زیبا ُ، با صفا وعاری از آلودگی بود ، در طول سال بویژه از نیمه  فصل زمستان تا اواخر بهار دشت وصحرا روح بخش ومردم شهرستان با دلی پر نشاط به سیر وسیاحت به صحرا و  دور وبر باغها وکشتزارها ویا کنار ساحل چشم اندازخلیج فارس  از نعمت خدادادی هوای آزاد بر خوردار و بهره مند بودند ، خبری از بیماریهای سوقاتی که دامن همه را سخت گرفته است نبود .  تابستانها نیز مردم اطراف باغ ونخلستانها ویا کنار چاه های زراعی خود ویا دوستان ویا اطراف شهر در دره های پاک شهر خود برای زندگی واقامت موقت تابستانه با بر پائی گپرهائی که از شاخ وبرگ نخلها بود زندگی خوب وآرم بخشی داشتند ، همه سر حال وبانشاط بودند وکمتری به دکتر ودرمان نیازبود  .

بقرار اطلاع یکی دوهفته است بخصوص همین  دوروز گذشته مردم شهرستان و منطقه بستوه آمده بحدی که نگران سلامتی خود وخانواده هستند ، به قرار اطلاع  در عسلویه قریب چهل نفر در اثر مسمومیت ناشی از آلایندگی که باعث تخریب محیط زیست وزندگی مردم شده است مسموم و روانه بیمارستان کرده اند واین مشکل که بصورت حاد در آمده  تا شهر کنگان نیز سرایت کرده و سلامتی شهروندان را تهدید می کند ! . بارها از طریق رسانه ها ی محلی واستان  ازمقامات ارشد  ومسؤولين مربوطه تقاضای رسیگی سریع ورفع این وضعیت خطر آفرین شده متآسفانه  تاکنون کسی به خواستهای بحق مردم  ترتیب اثر نداده و مسکوت مانده است !

باوجودیکه  در همسایگی ما هم نفت وگاز چند برابر بیشتر  استخراج وصادر می شود ، اما هیچ گونه صدمه  ویا وضعیت نامطلوب وغیر قابل تحمل به محیط زیست وزندگی  مردم مشاهده نشده است !

 قبل از این مقاله ای تحت عنوان راز طول عمر نوشتم  یکی دونفر در نظر سنجی ها  از هوای نامطلوب عسلویه شکوه نموده اند  واضافه کرده اند ما که در هوای نامطلوب عسلویه مشغول هستیم بیشتر درک می کنیم  ، مسمومیت و  بیماریهای مختلف  در این نواحی بخصوص شهرستان کنگان وعسلویه  جان مردم را شدیدا تهدید می کنند ! .

سزاوار است دولت محترم ، کارشناسان ومسؤلین  محترم استان بزودی برای رفع این مشکل عمده به فکر راه  حل وعلاج واقعی باشند ومردم این ناحیه را برای همیشه دعاگوی خود کنند  ..

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 29 مهر1393ساعت 22:20  توسط علی فرزانه  | 

راز طول عمر :

راز طول عمر :

هوای پاک کوهستان ، ماساژ بدن ، استحمام ، ورزش همراه با خوراک هائی چون شیر – پنیر – ماست – وسبزی تازه عمر انسان را بیمه می کند وبه او آرامش می بخشد . سالهاست که دانش پیشرفت بشری به تکاپو افتاده ومی خواهد به آرزوی کسانی که دلشان می خواهد عمری دیر پا داشته باشند جامه عمل پوشد این مسآله از دید دانشمندان تنها یک مسآله بیو لیژیکی نیست بلکه موضوعی است که با شرایط اجتماعی زندگی مردم بستگی دارد . برای دست یافتن به طول عمر ، بیش از هرچیز نیاز به آب وهوای سالم کوهستانی است ، چنین آب وهوائی نه تنها عمر را طولانی می کند بلکه به اعصاب آرامش می بخشد وآدمی را از اختلالات عصبی دور می سازد . دانشمندان پیشین نسخه ای را برای طول عمر تجوبز می کردند ، که یکی ورزش وراه رفتن ودیگری میانه روی در هر چیز بود . ( هلیپوکرات ) دانمشمند یونانی می گفت : اگر می خواهید به عمر دراز دست یابید هوای تازه استنشاق کنید ، بدن خودرا در آب ماساژ دهید وبه ورزش ومیانه روی در خوراک پردازید . بدنی که تنبل باشد وحرکت وجنب وجوش نداشته باشد خیلی زود پیر می شود وخیلی زود گردش خون وتنفس وسوخت وساز آن به ضعف میگراید . کسانیکه در سالهای نیمه عمرند باید در خورد وخوراک خویش اعتدال را رعایت کنند وروزانه 10 در صد از میزان کالری را کاهش دهند واز 50 سالگی به بالا این کاهش را به میزان 20 در صد برسانند . باارزش ترین ماده خوراکی برای سالمندان شیر می باشد ، سبزی وشیر بدون چربی وپنیر وماست دارای مواد غذائی سالم است ومی تواند برای انان که از 50 سال به بالا دارند بسیار مو ثر واقع شود .

                               ************

+ نوشته شده در  سه شنبه 29 مهر1393ساعت 2:18  توسط علی فرزانه  | 

به نام نیک بمیر! / مهدی سهیلی

به نام نیک بمیر! / مهدی سهیلی

به من که عاشق زارم ، همیشه یار بمان !

خزان کهنه منم منم ، تونوبهار بمان !

غم زمانه نماند ، به چهره چین مفکن

به هر شکست بخند وامید وار بمان

چوبرگ بید خزان دیده از نسیم ملرز

چوکوه سر به فلک برده ، استوار بمان

به پای تخت شهان ، قامت شرف مشکن

زسربلندی خود بر فراز دار بمان

چو تنگ حوصلگان از شب شکست ، منال

به شوق صبح سعادت در انتظار بمان

به راه ننگ مرو ، گر که زندگی خواهی

به نام نیک بمیر و به افتخار بمان

اگر که خواست تورا روزگار خوار کند

چوخار بادیه در چشم روزگار بمان

زبار منّت خورشید ، شانه را برگیر

 چوبر تو ناز کند ، با شبان تار بمان

 مجو طریق ضلالت که دیو در راه است

همیشه یاد خدا باش ورستگار بمان !

( از : شادروان مهدی سهیلی تیرماه 1365 )

+ نوشته شده در  شنبه 26 مهر1393ساعت 6:50  توسط علی فرزانه  | 

گره :

گره : 

 گره ، خود بخود پدید نمی آید ، این ماهستیم که به رشته زندگی خویش گره ها می زنیم .

گره ، فقط با سر انگشت تدبیر باز می شود .

گره ، پیش از آنکه بوجود آید باید از بین برود .

گره ، وقتی کور جلوه می کند که آدمی در گشودن آن خود را عاجز پندارد . گره ، هرقدر محکم باشد ، بالاخره اراده آدمی از آن محکمتر است .

گره ، اگر بر ابرو افتد ، دوستان را فراری می دهد .

گره ، در شعر شاعران : گر ، وانمیکنی گره ای ، خود گره مشو ابرو گشاده باش چون دستت گشاده نیست ( صائب تبریزی )

 نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون بر خاست گره بگشود از ابرو وبر دلهای یاران زد

من از رنگ صلاح آنگه به خون دل بشستم دست که چشم باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد ( حافظ )

+ نوشته شده در  جمعه 25 مهر1393ساعت 0:35  توسط علی فرزانه  | 

درگذشت ساداتی جلیل القدر از شهر کاکی

درگذشت ساداتی جلیل القدرازشهر کاکی

عرض تسلیت :

با نهایت تآسف وتآثر عمیق خبر درگذشت ناگهانی آقایان سید محمد حسن فاطمی وحاج سید علی پور فاطمی که از سادات شریف وجلیل القدر شهر کاکی هستند بسرعت درمنطقه دشتی و سراسر استان بوشهر پیچید ، این خبر ناگوار ، تمام مردم استان بوشهر بویژه اهالی منطقه ومردم این دیار را به واندوه و غم فراوان نشاند ، گرچه فروغ این ستارگان تابناک بظاهر، از دیده ما پنهان شده است ، اما احترام و محبتشان همواره در قلوب صدها هزار نفر از عشاق ومحبین این خاندان عظیم الشآن جای ومکان است . بدین وسیله فقدان این عزیزان را به فرزندان ، برادران ، خاندان معزز وهمه  متعلقین ووابستگان محترم سادات شریف ، پورفاطمی حسینی وفاطمی را  صمیمانه تسلیت عرض نموده شادی روح وروان این عزیزان از دست رفته را از درگاه خداوند بزرگ تمنا نموده ، صبر وشکیبائی باز ماندگان محترم در برابر مصیبت وارده از درگاه خداوند بزرگ خواستارم . (دوحه - علی فرزانه )

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 8:38  توسط علی فرزانه  | 

فرق میان من وتو

فرق میان من وتو ...

گفت چرا به او خدمت ومحبت می کنی ، از یاد برده ای که وی روزگاری با تو سر جنگ وستیز داشت وزبان در حقت به یاوه گوئی می گشود وهنرت را از فرط غرض عیب ، بشمار می آورد وخط بطلان برجمله کارهای نیک تو می کشید وصفات پسندیده ات را ، ناپسند جلوه میداد ... خدمت وعنایت به چنین انسانی که پاس محبت را نگاه نمی دارد ونمک می خورد ونمکدان را می شکند ، نه شرط عقل است . گفتم : عیسی مسیح ، (ع ) بوقتی که بر چوب دار مصلوب بود ومیرفت تا جان دهد ، زیر لب سخن می گفت بسیار آهسته وآرام وچون گوش فرا دادند ، شنیدند که می گوید : خدایا اینها را ببخش نمی فهمند . آنکس که تو می گوئی نمک نشناس ودور از جلوه حق است ، بواقع نمی فهمد . واگر من بخواهم چون او ستم وجور، را با ستم وجور پاسخ گویم ، آنوقت میان من واو ، چه تفاوتی است ؟ بگذار در حق کسانی که بما بدی کرده اند ، نیکی کنیم ، بگذار محبت ورزیم نسبت به مردمی که سنگ جفا بر قدح دوستی میزنند وآنرا می شکنند ودوستی را پاس نمی دارند فراموش مکن که شاعر گرانقدر ما گفته است : من بد کنم وتو بد مکافات دهی ، پس فرق میان من وتو چیست بگو ؟ تفاوت در همین نکته نهفته است ، انسانهای خوب وخردمند بدی هارا می بخشند ودر باره افراد بد ، به خوبی رفتار مینمایند واین است رسم وروش انسان واقعی (سید احمد سعادت )

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 6:54  توسط علی فرزانه  | 

حبكم يا أل بيت المصطفى

            بسم الله الرّحمن الرّحیم

        اللّهم صّل على محّمد وأل محّمد

  حبّكم يا أل بيت المصطفى فرض من الله

               في القرأن انزله

يكفيكم من عظيم الفخر انّكم من لم يصّل عليكم

                  لا صلاة له

        اللّهم صلّ على محمّد وأل محمّد

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 مهر1393ساعت 20:40  توسط علی فرزانه  | 

شاه ولایت

شاه ولایت

((هاتف )) از شاعران توانای اصفهان است که طبعی والا وبلند داشته وآثارش از زیبائی وبلاغت وشیرینی درخشان است دیوان او سرشار از اشعار وقصائد غرائی است که در وصف طبیعت ودر مناقب پیشوایان دین سروده واز لطف معنی بر خوردار است ، اینک چند شعر از قصیده ای را که بمناسبت عید سعید غدیر گفته است ، از نظر خوانندگان عزیز می گذرد . این چکامه بابیان سحر آمیزی به وصف طلوع آفتاب وصفای صبحدم پرداخته وبا مهارت استادانه ای به مدح ومنقبت سرور آزادگان وپیشوای مؤمنان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام واشاره به عید سعید غدیرپایان داده است .

                                   ********

سحر از کوه خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا 

عیان شد رشحه خون از شکاف جوشن دارا

دم روح القدس زد چاک در پیراهن مریم

نمایان شد میان مهد زرین طلعت عیسی

 میان روضه خضرا روان شد چشمه روشن

کنار چشمه روشن بر آمد لانه حمرا

در افشان کرد ازشادی فلک چون دیده مجنون

 بر آمد چون زخاور طلعت خور چون رخ لیلا

چنان افراخت قد بندگی صبح وکف طاعت

گشود از بهر حاجت پیش دادار جهان آرا

پس آنگه در جوانان گلستان کرد نظاره

نهان از نارون پرسید کای پیر چمن آرا

 میان سبزه غلطد باصبا نسرین پی تمکین

عیان با لاله جام می زند  رعنای  نارعنا

بپاسخ  نارون گفتش کز اطفال چمن بگذر

که امروز امهات از شوق در رقصند با آبا

همایون روز نوروز است امروز وبه فیروزی

بر اورنگ خلافت کرده شاه لافتی مآوا

شهنشاه غضنفر فر ، پلنگ آویز ، اژدر در

 امیر المؤ منین حیدر ، علی عالی اعلى

به رتبت ساقی کوثر ، به مردی فاتح خیبر

به نسبت صهر پیغمبر ، ولی والی والا

هژبر سالب غالب ، علی بن ابی طالب

امام مشرق ومغرب ، امیر یثرب وبطحا

دراینجا از فرصت استفاده نموده فرا رسیدن

عید سغید غدیر خم را به همه دوستان بزرگوار

وکاربران گرامی تبریک و تهنیت عرض نموده

موفقیت دوستداران اهل بیت عصمت وطهارت را

 در  پیمودن راه راست از درگاه فادرمتعال خواستارم

۱۸ ‌‌ذی الحجه ۱۴۳۵ ( علی فرزانه )

             ********

منبع : روزنامه پارس

شماره : 3947 بیست وهفتم آذر ماه 1354

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 مهر1393ساعت 1:14  توسط علی فرزانه  | 

بنک زاذگاه نیکان

بنک زادگاه نیکان

مدتی است خیالم به این سو وآن سو دور میزد تا مطلبی در باره شهر ودیارم بنویسم ودر وبلاگ خود ( بنک وگوناگون ) ثبت کنم ، که حقیقتی از گذشته دور، در ضمن خاطره ای از چندین سال پیش باشد . در همین اثناء پیرمرد مسن و قد بلندی در حالیکه لباس سفید و بسیار تمیزی به تن داشت ، وعصائی بدست گرفته  وراهی مسجد بود در نظرم مجسم گشت ، با وجودیکه خانه اش در همسایگی مسجد نبود وبا مسجد تا حدودی فاصله داشت اما مقید بود که نمازش باید در مسجد خوانده شود چه بهتر که با جماعت وزیر سقف مسجد باشد . در سالهای آخرحیات خود بعلت خستگی و کهولت در مسجد و کنار دیوار در گوشه شمالی به نماز می ایستاد که اگر احیانا نیازی باشد هنگام قبام از دیوار مسجد استفاده کند . به نظر می رسد ، برادرانی که از من بزرگتر ویا همسن وسالم هستند اورا با این اوصافی که عرض شد ، دیده وبیاد دارند واورا به خوبی می شناسند ، از وی اولاد ذکور بجای نمانده ، چهار دختر متدین ، معتقد و مؤمنه ای بنام  خیری ، زلیخا ، حلیمه و فاطمه داشت . که پس از پدر در قید حیات بودند .

شخصیت مورد نظر، همواره همنشین بزرگان قوم وخوبان روستا بود ودر امور عام المنفعه سهیم وصاحب اندیشه و رآی بود .

آن بزرگوار  مرحوم محمد ابول بود . دخترش مرحومه ( حلیمه محمد ابول ) املاک ودارائی غیر منقول خود را وقف دار الحسین شهر بنک کرد . شوهر دختر دیگرش ( مرحوم حاج حسین محمد کمال کمالی ) نیز با توافق همسر خود ( مرحومه خیری ) منزل مسکونی خود شان را هم وقف حسینیه فوق الذکر نمودند .

انشاء الله خداوند متعال روح پر فتوح این بزرگ مرد مؤمن ودختران نیکو کارش وسایر نیکان این شهر ودیار ووالدین اینجانب وسایر دوستان و کاربران محترم  را غریق رحمت بی کران خود کند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 مهر1393ساعت 1:45  توسط علی فرزانه  | 

امام علی الهادی علیه السلام

امام علی الهادی علیه السلام

ابوالحسن امام هادی (ع ) دهمین امام شیعیان است که از وی با عنوان امام علی النقی یا امام هادی ( ع )  یاد می کنند . جز هادی القاب او تقی است ، نام او علی وکنیه اش ابو الحسن الثالث واز القابش ، تقی ، هادی ، امین ، طیب ، ناصح ومرتضی ذکر کرده اند شیعیان ، وی با فرزندش امام حسن ابن علی علیهما السلام ( امامین عسکریین می خوانند ، زیرا در شهر نظامی سامرا ( عسکر ) زیر نظر خلفای عباسی بودند زندگی او مصادف با ضعف عباسیان بود . از او رساله ای در خیر واختیار وچند زیارت وحدیث نقل شده است . در منابع شیعیان کرامات بسیاری را به اونسبت می دهند . تولد آن امام بزرگوار در نیمه ذی الحجه 214 قمری در روستائی در نزدیکی مدینه ذکر کرده اند . پدرش امام نهم محمد النقی ( الجواد ) (ع ) است مادرش سوسن خوانده اند که اصالت مغربی داشت حدیث وغزال هم ذکر شده است . در زمان به شهادت رسیدن پدرش محمد بن علی ( ع ) در بغداد ، در مدینه حضور داشت وپس از پدر به امامت رسید . وی پیش از خلافت متوکل در آرامش در مدینه می زیست . متوکل عباسی برای آنکه بنیان خلافت به عنوان یک نهاد سنی مذهب را محکم کند دشمنی آشکاری را با شیعیان آغاز کرد وشروع به اذیت وآزار آنان نمود .

بدین مناسبت فرخنده ومبلاد مبمون ،  فرصت را غنیمت دانسته ، تولد آن امام همام  حضرت  هادی ( ع ) را به پیروان آن   بزرگوار صمیمانه تبریک وتهنیت عرض می کنم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 مهر1393ساعت 7:59  توسط علی فرزانه  | 

مطالب قدیمی‌تر