Banak va Goonagoon

بنک و گوناگون

محیط زیست پاکیزه نگه داریم

بنام خداوند زیبائیها

محیط زیست پاکیزه نگه داریم

 به مناسبت تعطیلات نوروزی ومسافرت هموطنان عزیز به شهرهای مختلف کشور  نخستین نوشته ام را در رابطه با محیط زیست اختصاص میدهم.

یاد دارم چند سال پیش مردم تهران وشیراز در روز جمعه ای به پاکسازی محیط شهر خود پرداختند.آن روز جنوب شهر که آلودگی بیشتری داشت انتخاب کردند ، این اقدام انسانی و بهداشتی که در تاریخ طول کشورمان با خود یاری مردم واستعداد همگانی تجهیز شده بود گامی در راه همزیستی اسلامی وانسانی که با الهام از نیروی توانبخش ایمان وحدیث شریف ( النظافة من الايمان ) است سرچشمه گرفته وبه ایجاد یک جامعه نوین وپرمسئولیت بود تلقی میشد . کاش برنامه ای بوجود بیاد که سالی یکی دوبار هم هریک از شهرها در یک روز اختصاص به پاک کردن محیط ودر ودیوار وکوچه وخیابانها میشد ودر آخرهرسال همانند خانه تکانی آخر سال ، شهر وخیابان تکانی میشد . ومردم دیگر همه کارها را از شهرداریها نمیخواستند  وخود نیز در حفظ پاکی وپاکیزگی محیط زیست کمک می کردند .

یکی از دوستان تعریف میکرد : چند روز قبل که از خیابان عبور میکردم ، متوجه شدم که قصابی واقع در خیابان ... تمام استخوانها وبقایای بدرد نخور گوشت را ، زیر پل جوی خیابان ریخته است . ضمن اینکه از این همه بی خیالی وبی دربند وباری که از بقایای حاصل فرهنگ غلط وکج  وخلاف گذشته بود ، سخت عصبی شده بودم ، دل بدریا زدم وبا احتیاط وادب به دکان دار گفتم : شما میدانید دوروز دیگر که هوا گرم شد چه تعفنی این جوی وخیابان ودر نتیجه محل ومحوطه کسب وکارخود شما را خواهد گرفت ؟! شما باید بدانید شهر ، شهر خودمان کوچه وخیابان واین محیط هم مال خودمان است ، چرا با این اقدام نسنجیده سبب اذیت وآزار خود ودیگران فراهم کنیم ؟! در حکومت اسلامی ونظام توحیدی این عمل نابخشودنی است . نمیدانم گفته من تا چه حد مؤثربود ، اما چون اعتقاد دارم در گفتن اثری هست که در ناگفتن نیست ، ودیگر کسی نمیتواند شانه ها را بی خیال بالا بیاندازد ، وبگوید به من چه ؟!  ناچار گفتنی ها را باید گفت . بهر حال امیدوارم هرکسی وهر فرد با احساس مسئولیت نسبت به پاکیزه نگه داشتن محیط زیست بکوشد . وبداند که اولین درس ایمان پاکی و پاکیزگی درون وباطن است . وقتی درون پاک باشد  ، جای برای پذیرش نور معرفت وایمان آماده میشود ، وچنین فردی دیگر اجازه هیچگونه آلودگی را بخود نخواهد داد.

این روزها میهمانان نوروزی از مرخصی سالانه خود استفاده نموده از اقصی نقاط کشور برای تفریح واستراحت در دامن طبیعت وساحل وکوه ودشت ودریا از شهر ودیار خود خارج شده که تعطیلات نوروزی را چند صباحی برایشان خوش بگذرد.

فراموش نکنیم در هر نقطه ای که نشستیم  در تمیز نگه داشتن مکان خود دقت لازم معمول، آشغال وفضولات غذا از قبیل ظروف یکبار مصرف وکیسه های خالی پفک وبطریهای خالی وپوست میوه ها واضافه های غذا وغیر وذلک سرجای خود ترک نکنیم  ،  در سطل آشغال ویا کیسه مخصوص گذاشته سرآن محکم بسته که برای حمل ونقل واز بین بردن آن آسان باشد . بیادمان باشد که پس از ما بلا فاصله دیگر خانواده ها و مسافرانی از راه های دور ودراز خواهند  آمد و برای رفع خستگی خود دنبال جا ومکان مناسبی میگردند بلاشک سر جای ما آنان  خواهند  نشست  لذا سزاوار است همه در نظافت وتمیز نگاه داشتن اماکن طبیعی و  محیط زیست خود اهمیت دهیم باشد تا  از لحاظ وجدان مورد انتقاد ونکوهش قرار نگیریم ُ ُ، سلامتی وخوشبختی همگی را در سال نو  آرزومندم امید است تمام مسافران و گردشگران  سفری خوش با خاطراتی دلپذیر  بسلامتی وخوشوقتی  به یار ودیار خود  برگردند .  ع – ف  اول فروردین 90  

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ فروردین۱۳۹۱ساعت 23:17  توسط علی فرزانه  |