Banak va Goonagoon

بنک و گوناگون

عکسهای گوناگون از ماهی و آب زیانها خلیج فارس ( 8 )

عکس شماره ۱ : چپره - بازار ماهی کنگان ۱

عکس شماره ۲ : چپره - ماهی غلایه (جت ) در بازار ماهی کنگان ۲

عکس شماره ۳ : ماهی حمام (کبوتر ماهی )

عکس شماره ۴ : ماهی چنعد ًقباد  ( شیر ماهی ) و هامور

عکس شماره ۵ : ماهی هامور ( بالول )  در دست الیاس کریمی راد

عکس شماره ۶ : میگو و صدف گوشتی

عکس شماره ۷ : شاه میگو ( ام الربیان )

عکس شماره ۸ : ماهی هامور

عکس شماره ۹ : گونه ای ازخرچنگها

این نوع از خرچنگها در دریای عمیق بسر میبرند ، اما خرچنگهای سفید معمولا کنار سواحل و در دریای کم عمق  وجود دارند

عکس شماره ۱۰ : ماهی هامور و شعری

عکس شماره ۱۱ : ماهی مرکب ( نغر یا خثاگ )

عکس شماره ۱۲ : ماهی شعری

+ نوشته شده در  جمعه ۱۹ آبان۱۳۹۱ساعت 0:4  توسط علی فرزانه  |